ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λειτουργεί από το 2015 ως διαχειριστής του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. Ο στόλος που διαχειρίζεται, αποτελείται από 3752 μονάδες (Κινητήριες μονάδες καθώς και εμπορευματικά και επιβατικά οχήματα). Το μεγαλύτερο μέρος του σιδηροδρομικού αυτού τροχαίου υλικού,  μισθώνεται και χρησιμοποιείται από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. H ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι σε επαφή και με άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο τομέα αυτό για επιπλέον εμπορική αξιοποίηση του. Τα συνολικά ετήσια έσοδα της από την δραστηριότητα αυτή ξεπερνούν τα 16.000.000 ευρώ. Στόχος της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι η αξιοποίηση του τροχαίου υλικού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ούτως ώστε στο άμεσο μέλλον το ελληνικό σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό να είναι απόλυτα ανταγωνιστικό των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Στα πλαίσια αυτά η ΓΑΙΑΟΣΕ  προγραμματίζει να επενδύσει την επόμενη 4ετία το ποσό των 40.000.000 από ίδιους πόρους για την αναβάθμιση του .

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της, για την βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, η ΓΑΙΑΟΣΕ A.E. έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

  • Καταγραφή και αξιολόγηση του τροχαίου υλικού που διαχειρίζεται.
  • Χαρακτηρισμό τροχαίου υλικού ως άχρηστο και ενεργοποίηση διαδικασιών για την εκποίηση του.
  • Μίσθωση τροχαίου υλικού σε σιδηροδρομικές εταιρείες.
  • Ανακατασκευή μονάδων τροχαίου υλικού που θα χρησιμοποιηθούν από τις εταιρείες αυτές.
  • Ανάλυση και αξιολόγηση των αναγκών της διεθνούς σιδηροδρομικής αγοράς και διερεύνηση μεθόδων κάλυψής τους.
  • Εύρεση χώρων φύλαξης και στάθμευσης τροχαίου υλικού με ταυτόχρονη διερεύνηση ενδεχόμενων δυνατοτήτων χρηματοδότησης υλοποίησης τέτοιων υποδομών μέσα από Ευρωπαϊκά προγράμματα.
  • Υποβολή πρότασης για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με εφαρμογές στο τροχαίο υλικό για χρηματοδότηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.

 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να μισθώσετε τροχαίο υλικό που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ παρακαλούμε, πατήστε εδώ  για να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας και το αίτημά σας για περισσότερες πληροφορίες.