ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ)

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. δραστηριοποιείται ενεργά και δυναμικά στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ.

Μέσω ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου η εταιρεία:

  • Αναπτύσσει φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ίδια κεφάλαια
  • Προσδοκά στη συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω θυγατρικών εταιρειών που έχουν ιδρυθεί.
  • Εκμισθώσει ακίνητα (κτίρια ή γήπεδα) σε ιδιώτες επενδυτές για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Από τη μελέτη που εκπονήθηκε, προκύπτει ότι  σε ολόκληρη τη χώρα, εκτάσεις περίπου 2.600 στρεμμάτων είναι κατάλληλες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας ισχύος 127MW, ενώ είναι πιθανή η δυνατότητα εγκατάστασης επιπλέον 125ΜW σε εκτάσεις 2.500 στρεμμάτων.

Ανάπτυξη Φ/Β σταθμών με ίδια κεφάλαια

Πρόσφατα η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. έθεσε σε λειτουργία φωτοβολταϊκό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1ΜW σε στέγη κτιρίου στο Θριάσιο Πεδίο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο σε στέγη κτιρίου στην Αττική και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα.

Παράλληλα η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει σε λειτουργία και δεύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο σε στέγη ακινήτου στο Θριάσιο ισχύος 100ΚW.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ προγραμματίζει την ανάπτυξη και άλλων αντίστοιχων έργων σε στέγες ακινήτων.

Τα ετήσια έσοδα της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. από την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος εκτιμώνται σε άνω των €600.000, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αύξηση της κερδοφορίας της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε..

Ανάπτυξη Φ/Β σταθμών σε συνεργασία με επενδυτές

Εκτός των παραπάνω μικρών έργων, η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει προωθήσει τις διαδικασίες για την υλοποίηση έργων περίπου 32ΜW, κατατεθέντας τα αντίστοιχα αιτήματα αδειοδότησης στη ΡΑΕ και τη ΔΕΗ,  μέσω τριών θυγατρικών εταιρειών ειδικού σκοπού και ειδικότερα των:

  • ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
  • ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.
  • ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.

Εκμίσθωση χώρων για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμών

Η εταιρεία έχει ήδη εκπονήσει μελέτη από την οποία εντοπίσθηκαν εκτάσεις περίπου 2.600 στρεμμάτων γηπέδων και κτιρίων που κρίθηκαν κατάλληλες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων παραγωγής ενέργειας ισχύος 127MW.

Η εταιρεία έχει έρθει ήδη σε συμφωνίες με ιδιώτες για την εκμίσθωση ακινήτων για την εγκατάσταση άνω των 24MW σε ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ.